Важно! Въвежда се бърз тест за КОВИД за всички посетители на хосписа

Във връзка с влошената епидемична обстановка, Хоспис "Зора" въвежда задължителен бърз тест за COVID, направен в последните 48 часа, за всички посетители на хосписа. Тест се изисква от близки и роднини, които идват на свиждане, както и от всеки друг, който пребивава на територията на хосписа. Тестът може да бъде направен и на място на цена 15 лв. Издава се документ, който може да бъде използван навсякъде, където се налага.
Тестове, направени в други лаборатории, се признават. 
Допълнителни противоепидемични мерки са въведени и за персонала - той е изцяло ваксиниран и се подлага на периодични тестове.