Външен изглед, фоайе, общи части на сградата

Хосписът се намира в сградата на Комплекс "Зора" - София, заедно с Очна болница "Зора" и едноименния медицински център. В сградата се намират кабинети на други медицински специалисти, лаборатория, оптика, заведения за хранене.