ГАЛЕРИЯ

Хосписът се намира на адрес: София, кв. „Полигона“, ул. „Петър Протич“ 4 на 4-я етаж, в прекрасно оборудвани помещения, като разполага със единични,  двойни, оборудвани за инвалиди стаи и стаи, оборудвани за интензивно лечение, столова, библиотека, зала за социални контакти, кухня и зала за физически занимания. Всички стаи имат собствен санитарен възел