Общи помещения и дейности

Ежедневно с пациентите работи рехабилитатор, който изгражда отделна програма за всеки пациент, съобразно с неговите индивидуални потребности.  В залата за физически упражнения хората могат да участват в организирани групови занимания, съобразени с нуждите им от движение, като йога за възрастни и други.