Посещения

Часовете за посещения са препоръчителни и са обявени в Правилника за вътрешния ред.

Сутрин от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Следобед от 15.00 ч. до 17.00 ч.