Преустановяване на свиждания

Във връзка с новата заповед на Министерството на здравеопазването за въвеждане на допълнителни мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, от 21.10.2021 хоспис "Зора" преустановява свижданията с пациенти. Изключение се допуска само за пациенти в терминален стадий, след представяне от страна на близките на зелен сертификат.