Регистратура

Регистратурата на Хоспис "Зора" е отделна от тази на очната болница и се намира на четвъртия етаж в сградата.