Ценности

Мисията на Хоспис “Зора” е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на възрастните и страдащи болни, да им даде самостоятелност, която отговаря на специфичните им нужди и да осигури нужното качеството на живот чрез комфорт, грижи и внимание.

Едно от предимствата на Хоспис “Зора” е неговото местоположение. Той се намира в лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, което гарантира навременна колаборация с високоспециализираните структури на болницата и медицинския център.

Това е лечебно заведение, в което медицински и други разнообразни специалисти се грижат за хора с нужда от социална среда, хора с увреждания,  хронично болни,  лица със слединсултни състояния и  за терминално болни пациенти. Хосписът осигурява медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, здравни грижи от всякакъв характер, премахване на болката и психо-емоционалните ефекти от болестта, както и осъществяване на морална подкрепа за пациента и неговите близки. Хоспис "Зора" предлага  възможност за дневен престой на различни медицински състояния, както и извършване на диагностични и терапевтични процедури.

Ежедневно с пациентите работи рехабилитатор, който изгражда отделна програма за всеки пациент, съобразно с неговите индивидуални потребности.  В залата за физически упражнения хората могат да участват в организирани групови занимания, съобразени с нуждите им от движение, като йога за възрастни и други. Специалистите от Хоспис "Зора" предоставят помощ при снабдяването им с медикаменти, уреди и пособия, необходими за подпомагане на тяхното състояние. Има възможност за обучение на пациентите и на семействата им с цел осигуряване на максимален комфорт при реализиране на избраната от тях форма на лечение.

Към Хоспис "Зора" могат да се приемат и пациенти с намалено зрение – за техните нужди има специализирано оборудване, подпомагащо нуждата от ежедневна комуникация и връзка със света.
Хоспис Зора  предлага и Дневен стационар, който е много подходящ за хора, които искат да прекарат деня в лечебното заведение, а вечер да се прибират вкъщи при близките си.