Хоспис

В сградата на комплекс "Зора", в който се помещават Очна болница "Зора" и МЦ "Зора" вече работи Хоспис "Зора". Това е лечебно заведение, в което специалисти се грижат за хора с нужда от социална среда и подкрепа за тях и близките им. Хоспис "Зора" предлага и дневен престой за хора с с различни състояния при спазване на нуждата им от процедури, както и Дневен стационар за тези, които ще прекарат деня в лечебното заведение, а вечер желаят да се прибират вкъщи при близките си.
За допълнителна информация - телефон 0893007142. 

Разрешението за дейност на хосписа е издадено през м. март 2020 г.