Хоспис "Зора" е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти се грижат за хора с нужда от социална среда, хора с увреждания,  хронично болни,  лица със слединсултни състояния, с намалено зрение и  за терминално болни пациенти.